European Space Agency

De Europese ruimtevaart organisatie ESA leidt de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van ruimtevaart. De European Space Agency, afgekort ESA, doet dit in samenwerking met de Europese Unie, nationale ruimtevaartinstituten en internationale partners.  

 

De European Launcher Development Organisation (ELDO) werd op 29 februari 1964 opgericht door zes landen en hielden zich bezig met de ontwikkeling en bouw van de eerste Europese raket Europa-1.

Op 20 maart 1964 werd de European Space Research Organisation (ESRO) officieel opgericht door tien landen, welke als doel hadden een samenwerkingsverband tussen Europese landen op het gebied van ruimteonderzoek en ruimtetechnologie te bevorderen en dit voor uitsluitend vreedzame doeleinden.

In 1975 gingen de organisaties ELDO en ESRO samen en werd de ESA door de tien lidstaten die in deze twee organisaties zaten op 30 mei 1975 een feit. 

De ruimtevaartorganisatie bestaat uit lidstaten en heeft samenwerkingsovereenkomsten.

ESA logo

Het officiële logo van het ESA bestaat uit twee elementen:

 

 • de aarde met daarin de letter e van Europa;
 • de afkorting ESA.

 

De concentrische lijnen van het eerste element vertegenwoordigen de banen van satellieten en de stip hierop een satelliet.

ESA vlag

De eerste vlag bestond alleen uit het eerste element en later is het tweede element toegevoegd inclusief de volledige tekst van de ESA eronder.

ESA vlag oud

De ESA traint eigen astronauten maar was afhankelijk van de NASA en Roscosmos om hen te lanceren, nu de Amerkanen geen ruimtevaartuig hebben om bemande vluchten te maken is ESA volledig afhankelijk van Russische ruimtemissies. Bemande ruimtevaartmissies van de ESA waren onder andere:

 • Spacelab programma (1983-1992);
 • Hubble telescoop (1993-1999);
 • Space Shuttle missies (1992-2000);
 • Ruimtestation Mir (1988-1999);
 • Ruimtestation ISS (2001-….).

Er zijn twee Nederlandse astronauten in de ruimte geweest Wubbo Ockels 1985 in 1985 en André Kuipers in 2004 en 2011.

ISS Columbuis module
ISS Columbus module

ESA heeft verschillende draagraketten ontwikkeld om zodoende satellieten en andere sondes te lanceren, de ontwikkelde draagraketten zijn:

Naast raketvloot maakt de ESA sinds 2011 gebruik van een Souyz-ST raket (Soyuz-2), hiervoor is een samenwerkingsverband afgesloten met het Russische Federale Ruimteagentschap (Roscosmos).

Ariane 5
Ariane 5 lancering

Naast het ontwikkelen van raketten en het opleiden van astronauten is er wetenschappelijk onderzoek naar de zon, planeten, zonnestelsels en andere hemellichamen, enkele ruimteprogramma’s zijn:

GAIA
GAIA

De ruimtevaartorganisatie ESA heeft in geheel Europa locaties gevestigd met niet één maar twee hoofdkantoren in Parijs. Voor een goede communicatie tijdens ruimtemissies beschikt de ESA over grondstations die over de gehele wereld zijn gevestigd, dit om zo een complete wereldwijde dekking te realiseren en te waarborgen.

 

De locaties zijn globaal onder te verdelen in:

 • Kantoren
  • Hoofdkantoren
  • Vertgenwoordigende kantoren
 • Test- en Onderzoeklocaties
 • Lanceerbasis en Controlecentrum
 • Grondsations

De Test en Onderzoeksfaciliteiten van de ESA zijn;

 • ESTEC – European Space Research and Technology Centre
 • ESRIN – European Space Research Institute
 • EAC – The European Astronaut Centre
 • ESAC – European Space Astronomy Centre
 • ECSAT – European Centre for Space Applications and Telecommunications
 • ESEC – European Space Security and Education Centre

ESA beschikt over één lanceerbasis en een controlecentrum;

 • Guiana Space Centre
 • ESOC – European Space Operations Centre

De ESTRACK (European Space Tracking network) grondstations zijn over de hele wereld gesitueerd en zijn;

 • New Norcia station (DSA 1)
 • Ceberos station (DSA 2)
 • Malargüe station (DSA 3)
 • Redu station
 • Kiruna station
 • Kourou station
 • Santa Maria station

 

Grondstations die niet meer in gebruik zijn door de ESA zijn:

 • Maspalomas station (2017)
 • Perth station (december 2015)
 • Villafranca station (2017)

De locaties van de ESA zijn in de kaart hieronder weergegeven, klik op een locatie voor meer informatie en zo naar de website van deze faciliteit te gaan of klik hier >>  voor de algemene ESA site. Wil je meer lezen over de lidstaten en de locaties klik dan hier >>

 

De kleur van de locaties geeft aan wat voor soort faciliteit het betreft.

Hoofdkantoren = Blauw / Grondstations = Geel / Test en Onderzoeksfaciliteiten = Groen / Lanceerbasis en Controlecentrum = Oranje / Vertegenwoordigende kantoren = Grijs