Noordzee

De werkzaamheden die ik verrichtte deed ik niet alleen op de vaste wal maar ook op zee en wel de Noordzee. Op de kaart is aangegeven welke platformen ik heb bezocht voor mijn inspectiewerkzaamheden.

 

In de volksmond wordt dit heel vaak een boorplatform genoemd maar dat is weer iets anders. Een boorplatform boort naar aardolie of aardgas. Als er aardolie of aardgas is gevonden en het is rendabel om deze put in productie te nemen dan wordt onderzocht wat voor soort platform er gebouwd kan gaan worden.

Over het algemeen kun je deze eilanden op de Noordzee in drie categorieën opdelen:

  • Productieplatform
  • Satelliet platform
  • Subsea

De platformen op de Noordzee zijn vaste platformen omdat het redelijk ondiep water is. In diepere wateren worden drijvende platformen gebruikt maar dat is hier op de Noordzee niet het geval.

 

Het vervoer van en naar z’n platform gaat over het algemeen per helikopter. Den Helder Airport is voor Nederland de helihaven waar dit vervoer is geregeld.

 

Klik op een locatie voor meer informatie en foto’s over het betreffende platform of de helihaven.